Log ind   |  
Kontakt Minimer

Sådan kommer du i kontakt:

Vandforsyningen Østlolland
Industriparken 4 a
4800  Nykøbing F.

Tlf. 54 85 78 93

E-mail: vandoestlolland@live.dk

Hårdheden i drikkevandet er
ca. 18-19 dh (temmelig hårdt)


 

Enter Title Minimer

Aflæsning af Deres vandmåler:

Vandforsyningen Østlolland har en aftale om at Guldborgsund Forsyning fremsender et aflæsningskort til brug for, at De selv aflæser vandmåleren  pr. 31/12 og fremsender det aflæste tal til Guldborgsund Forsyning.

Vandforsyningen Østlolland får herefter en dataoverførsel fra Guldborgsund Forsyning således, at der kan laves det årlige vandregnskab hvor der laves en årsopgørelse over hvor meget der er indbetalt a´conto og hvad det faktiske forbrug har været.

Årsopgørelsen fremsendes normalt frem ca. 20. februar og dem der har Betalings-Service er den normalt med oversigten for marts måned.

(husk det er jo den samme måler der bruges både til aflæsning af forbrugt drikkevand samt til brug ved beregning af spildevandsafgiften)

Copyright Rambøll Danmark A/S