Log ind   |  
Kontakt Minimer

Sådan kommer du i kontakt:

Vandforsyningen Østlolland
Industriparken 4 a
4800  Nykøbing F.

Tlf. 54 85 78 93

E-mail: vandoestlolland@live.dk

Hårdheden i drikkevandet er
ca. 18-19 dh (temmelig hårdt)


 

Historie Minimer


Historie - herunder lidt information

Vandforsyningen Østlolland A.m.b.a. er et andelsselskab som er stiftet d. 7/12-1936 under navnet
Øster Thoreby Vandværk.

Den 14/2-1947 skete der navneændring til Øster Toreby-Sundby Vandværk og senest navneændring
til Vandforsyningen Østlolland i 2009 hvor vandforsyningen også tog den nye vandforsyning
i drift på Industriparken 4 a, Øster Toreby.

Den 21. december 2006 besluttede forbrugerne i Flintinge Vandværk på en ekstraordinær
generalforsamling, at anmode om sammenlægning med Øster Toreby-Sundby Vandværk pr. 1/1-2007.
Flintinge Vandværk havde 137 andelshavere.

Den 24. maj 2007 besluttede forbrugerne i Nagelsti Vandværk på en ekstraordinær
generalforsamling, at anmode om sammenlægning med Øster Toreby-Sundby Vandværk pr.
d. 1/10-2007. Nagelsti Vandværk havde 237 andelshavere.

Den 25/11-2010 besluttede forbrugerne i Rykkerup Vandværk på en ekstraordinær
generalforsamling, at anmode om sammenlægning med Vandforsyningen Østlolland
pr. 1/1-2011. Rykkerup Vandværk havde 32 andelshavere.

Den 3/9-2015 besluttede forbrugerne i Majbølle Vandværk på en ekstraordinær
generalforsamling, at anmode om sammenlægning med Vandforsyningen Østlolland
pr. 1. januar 2016. Majbølle Vandværk havde 220 andelshavere.


I 2006 blev etableret en forsyningsledning til Toreby Vandværk til brug for et evt. nødforsyning.
Forsyningsledningen er bekostet af Toreby Vandværk. Denne forsyningsledning er nu forlænget til også
at dække området tilhørende det gamle Flintinge Vandværk og Rykkerup. I samme forbindelse er der i
2007 opsat en trykforøgerstation på Gl.Landevej i Toreby og via denne ledning kan både Flintinge og
Toreby forsynes med drikkevand.

Fuglsang Vandværk (ejet af Det classenske Fideicommis) blev ligeledes nedlagt i 2007 i forbindelse
med opførsel af det nye kunstmuseum og blev optaget som andelshaver i Øster Toreby-Sundby
Vandværk - nu Vandforsyningen Østlolland.

I 2007 blev det besluttet at starte opførelsen af et nyt moderne vandværk og byggeriet er afsluttet
ultimo 2008 således, at fra 2009 behandles drikkevandet fra det nye vandværk i Industriparken 4a.
Vandværkets kildepladser er placeret med 5 indvindingsboringer som ligger i Indelukket samt
Hamborgskoven.

Det grundlæggende krav vi i Danmark stiller til vandkvalitet kan sammenfattes i 3 ting:
Drikkevandet skal være klart, friskt og rent.
Vandet fra vore indvindingsboringer iltes på vandværkerne og bliver herefter filtreret i
stenfiltre. Vandet til forbrugerne skal være friskt og det forbinder vi med, at det skal være
koldt ca. 10 - 12o C.

Vandet har en temperatur på ca. 8 - 9o C, når det hentes op af undergrunden. Temperaturen stiger, medens vandet behandles på vandværket. På vejen ud til forbrugerne løber det igennem ledningsnettet der er gravet ca. 120 cm ned i jorden. Det skal sikre, at temperaturen ikke stiger yderligere, samt at vandet i ledningsnettet ikke fryser til is om vinteren.

Copyright Rambøll Danmark A/S