Log ind   |  
Kontakt Minimer

Sådan kommer du i kontakt:

Vandforsyningen Østlolland
Industriparken 4 a
4800  Nykøbing F.

Tlf. 54 85 78 93

E-mail: vandoestlolland@live.dk

Hårdheden i drikkevandet er
ca. 18-19 dh (temmelig hårdt)


 

Rambøll Danmark A/S Minimer

 

Forside Minimer

 

Vandforsyningen har normal drift - ingen kendte driftsforstyrrelser

Det er lukket for indtastning til Guldborgsund Forsyning
af tal fra vandmåleren pr. 31/12-2017.

I slutningen af februar vil blive udsendt årsopgørelse for 2017 samt
a´conto opkrævning for perioden 1/1 - 30/6-2018.Der er fundet chloridazon, desphenyl - afgang vandforsyningen samt
i 3 boringer i skoven Indelukket. 2 boringer i Hamborgskoven er ok
- se informationsbrev under Information - Vandkvalitet - Seneste Vandanalyser

I henhold til aftale med Guldborgsund Kommune skal der forsøges at
blande råvandet fra de 2 gode boringer og nedsætte indvindingen helt
eller delvis fra de 3 boringer hvor der er overskridelse af grænseværdien.
Guldborgsund Kommune vil hurtigst muligt undersøge muligheden
for udpegning af en ny kildeplads til placering af en eller to nye
boringer og det bliver formentlig i Hamborgskoven?

- se  i øvrigt vedlagte skrivelse med information fra Bestyrelsen:

Chloridazon - desphenyl hjemmeside - pdf.


Vandforsyningen Østlolland  A.m.b.a.

Industriparken 4 a
4800  Nykøbing F.

Tlf. 54 85 78 93

Vandforsyningen Østlolland A.m.b.a

 - en sammenlægning af: Flintinge-, Nagelsti-, Fuglsang-, Rykkerup,
    Majbølle og Øster Toreby - Sundby Vandværker

 Copyright Rambøll Danmark A/S